Borgerrepræsentanter

Inge Skelgaard, forperson
Svendborg
Mobil: 20461278, mail: is@ingeskelgaard.dk

Gitte L. Albjerg
Nyborg

Rebecha Foged
Faaborg-Midtfyn

Erhvervsrepræsentanter

Stine Skøtt Thomsen
Svendborg

Judy Egholm
Nyborg

Solveig Hansen
Faaborg-Midtfyn

Foreningsrepræsentanter

Stian Ravn
Svendborg

Mette Bro Jansen
Nyborg

Joachim Foged
Faaborg-Midtfyn

Offentligt udpegede repræsentanter

Astrid Ejlersen
Svendborg Kommune

Flemming Kjærulf
Nyborg Kommune

Lars Nielsen
Faaborg-Midtfyn Kommune

Simon Sharif Chowdhury
Region Syddanmark

Om bestyrelsen

’De lokale aktionsgrupper tegnes af bestyrelsen, der består af 2/3 folkevalgte borgere og 1/3 politisk udpegede repræsentanter fra kommuner og regioner. Til deres arbejde får de stillet midler til rådighed fra den danske stat og EU. Med pengene følger muligheden for, at borgere, virksomheder og foreninger kan engagere sig og få indflydelse på den lokale udvikling. De lokale aktionsgrupper bestemmer, hvad pengene skal bruges til lokalt, og hvilke projekter der skal have tilskud inden for de af EU udstukne rammer.

Alle over 15 år, der er bosiddende i vores område eller repræsenterer en virksomhed i vores geografi, kan gratis blive medlem af foreningen. Du melder dig ind ved at kontakte koordinator.

Se foreningens vedtægter