LAG SØM

LAG SØM er en forkortelse for Den Lokale Aktionsgruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn. Vi støtter projekter i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner.

Vores vision er, at vi i 2027 bidrager med et mere bæredygtigt liv i vores område.

Foreningen vil særligt arbejde inden for følgende 3 overordnede temaer med underlæggende aktiviteter:

  • Oplevelser for turister og borgere
  • Fremtidens nye fynske jobs, herunder netværk og vidensdeling
  • Fremtidens fællesskaber

Vi forventer et årligt projektbudget på ca. 3,1 mio. kr.

LAG SØM prioriterer bæredygtig udvikling og grøn omstilling højt, ligesom vi har et styrket fokus på unge og samarbejde på tværs af kommunerne på Fyn. Læs mere om, hvilke aktiviteter vi støtter inden for de tre overordnede temaer her.

LAG SØMs bestyrelsesmedlemmer er alle frivillige, Den daglige drift varetages af sekretariatet i Nyborg.