Fødevareerhverv

LAG MANKs område har allerede i dag en spændende fødevareprofil, der kan udvikles endnu mere. Lokale fødevareproducenter er vigtige jobskabere i landområder, hvor det kan være svært at tilbyde de rette rammevilkår for andre typer virksomheder.

Nye afsætningsmetoder som f.eks. friskvaredistributioin har forbedret mulighederne for detailsalg til kunder over hele landet. Fynsk fødevareproduktion har en stor brandingsværdi i forhold til lokale naturværdier, kvalitetsprodukter og bæredygtighed – værdier, hvis synergier kan udnyttes i promovering af området som attraktivt oplevelses- og bosætningsområde.

Inden for temaet støtter LAG MANK:

  • Fremstillingserhverv (forarbejdning af fødevarer)
  • Støtteerhverv (foder og teknologiproduktion)
  • Serviceerhverv (salgskoncepter)

Mål 1: Styrkelse af lokalproducerede fødevarer

Aktivitet 1:

Udvikling af lokale produkter og etablering af produktioner

Aktivitet 2:

Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter inden for markedsføring og afsætning.

Aktivitet 3:

Oplevelser som en del af produktion og afsætning