Projekter støttet i perioden 2023-2027

Herunder kan du læse om støtte projekter i perioden 2023-2027. LAG SØM har et styrket fokus på erhvervsprojekter, således skal 65% af midlerne anvendes til projekter med jobskabende fokus og 35% til almennyttige projekter.

Oplevelser for borgere og turister

Fremtidens nye fynske job, herunder netværk og vidensdeling

Fremtidens fællesskaber