Fremtidens fællesskaber

LAG SØM ønsker at støtte fremtidens fællesskaber, herunder initiativer som er drevet af unge og for unge.

Målet er, at de unge i området oplever gode ungefællesskaber og miljøer, hvor de sammen kan udvikle fritidstilbud, kulturtilbud eller andre former for oplevelser. Det er LAG SØMs langsigtede mål, at de unge i området bærer og videregiver fortællingen om, at det er godt at være ung i området, hvorved flere unge bliver eller vender retur efter endt uddannelse.

LAG SØM vil desuden støtte initiativer i form af innovative multifunktionelle samlingssteder, herunder coworking og produktionsfællesskaber. Det kan være samlingssteder for erhverv eller samlingssteder for kulturtilbud i lokalområder.

LAG SØM ønsker at støtte initiativer som har som mål at ændre borgernes, herunder turisters, holdninger og adfærd i forhold til forbrug og fællesskaber, som har betydning for den grønne omstilling i området. Det kan fx være at stille samlingssteder og faciliteter til rådighed for unge, som har et mål om at skabe fx et musik-sted, festival eller ”hyggested” for unge. Aktivering af kulturarven i landdistrikterne via samarbejdsprojekter mellem lokale aktører. Borgerdrevne grønne projekter som fx samkørsel til arbejde eller fritids-/kulturtilbud, fællesspisning, organisering af madspild via netværk i lokalområder m.m. er andre eksempler på områder.

Vi støtter nyskabende projekter og aktiviteter.

Aktiviteter:
1. Initiativer, hvor unge skaber fællesskaber for og med unge
2. Innovative multifunktionelle samlingssteder, herunder coworking og produktionsfællesskaber
3. Borgerdrevne initiativer som fx fremmer vidensdeling om grøn omstilling

Mål: Vi skaber mindst 10 nye faciliteter