Oplevelser for borgere og turister

LAG SØM vil skabe oplevelser for turister og borgere med vægt på at støtte aktiviteter, som har fokus på at udbrede turistsæsonen til hele året. LAG SØM støtter initiativer gastro-, kultur-, natur- og aktiv turisme og tillige pakkeløsninger inden for nævnte områder.

Undersøgelser peger på, at turister i stadig større omfang søger oplevelsespakker med blanding af flere oplevelsestyper og tillige vil have value for money.

LAG SØM ønsker at støtte initiativer som fremmer den bæredygtige og grønne omstilling inden for turisterhvervet. Det handler, som tidligere beskrevet, om vækst i turisterhvervet ved at brede sæsonen ud, men det kan også omfatte affaldshåndtering, nudging og genanvendelse o. lign.

Aktiviteter:
Erhverv:
1. Initiativer, som fremmer kommerciel gastro-, kultur- og naturturisme, herunder pakkesamarbejde
2. Initiativer, som fremmer bæredygtig turisme

Mål: Vi skaber mindst 18 nye jobs

Almennyttige projekter:
1. Faciliteter, som understøtter outdooraktiviteter

Mål: Vi skaber mindst 8 faciliteter