Alpevejens Vildtbehandling

Projekt: Nyt frostlagerum til Alpevej Vildtbehandling.

Tilskud: 97.500 kr.

Link: Alpevejens Vildtbehandling

Alpevej Vildtbehandling er en slagterivirksomhed, som har været igennem støt udvikling siden virksomheden blev etableret i 2006. De seneste år er aktiviteten i virksomheden steget markant. Væksten i virksomheden betyder, at kapacitetsbegrænsningerne bliver tydeligere og flaskehalsproblemstillinger opstår især i højsæsonen, hvor både fuglevildt og klovbærende vildt strømmer til fra hele øen. Samtidig arbejdes der løbende med udvikling af virksomheden i flere retninger herunder forædling af færdigvarer, optimering af slagteriaffaldets anvendelse og energioptimering.

Alpevej Vildtbehandling er en lokal virksomhed med stor lokal forankring dels via underleverandører fra det meste af det fynske jagtrevir, men i høj grad også private kunder, restaurationer og lokale samarbejdspartnere. Man deltager også i stigende grad i mad-events, hvor gæster bliver præsenteret for lokale fødevarer og gode idéer til madlavningen. Den positive udvikling har blandt skabt et behov for at udvide lagerkapaciteten på frost som den mest aktuelle udfordring. Frostlagerkapaciteten er allerede for lille til den eksisterende produktion og for at opnå tilstrækkeligt med frostkapacitet har virksomheden derfor været tvunget til at leje lagerplads andre steder. Dette har både fordyret produktionen, været tidskrævende, uhensigtsmæssigt rent logistisk og desværre også bragt virksomheden længere væk fra den bæredygtige udvikling, som virksomheden i øvrigt bestræber sig på at følge.