Hav- og fiskeriudviklingsstøtte

LAG MANK bidrager til udvikling af den maritime økonomi i Kerteminde kommune

Ny pulje for perioden 2021-2023

Skal erhvervsfiskeriet overleve kræver det dels national politisk handling i form af nye politikker, der tilgodeser kystnært fiskeri; dels nytænkning inden for fangst, logistik og afsætning. Etablering eller udvikling af miljømæssigt bæredygtige akvakulturproduktioner er også en mulighed for at fastholde og udvikle de sektorer, der er direkte relateret til havet.

Erkendelsen af fiskerierhvervets svindende andel af beskæftigelsen i Kerte- minde betyder, at der er behov inddrages andre maritime sektorer, som biddrager til den lokale erhvervsudvikling.
Kysterne og den maritime kultur spiller en afgørende rolle i turisterhvervets indtjeningsmuligheder i Kerteminde kommune. Potentialet for maritim oplevelsesbasseret turisme er dog ikke nær udfyldt – der er plads til såvel kvalitativ som kvantitativ udvikling af nye hav- og kystbaserede produkter herunder natur- og kulturarvsprodukter, som understøtter Kertemindes turismebrand – Haven ved havet.

Udviklingen går stærkt inden for udbud af produkter og services i den maritime sektor, og det kan være svært at forudse morgendagens indtjeningsmuligheder. Lindø Industriparks opblomstring fra asken af Lindøværftet til en maritim industripark med mere en 1. mio. kvadratmeter industriareal og en ”…evne til at håndtere store og tunge emner [der er] “second to none”, er et godt eksempel herpå. På den baggrund er det nødvendigt at være særlig opmærksom på den ”gode innovative idé” med tættere tilknytning til havet og samarbejdsprojekter inden for en enkelt eller på tværs af sektorer.

Mål 4: Bidrage til maritim erhvervsudvikling i Kerteminde kommune

Aktivitet 1:

Erhvervsudvikling baseret på havet som ressource eller ramme for aktivitet

Aktivitet 2:

Udvikling af nye produkter, produktioner, services samt netværks-og samarbejds-aktiviteter