Skonnerten Aron

Projekt: Skonnerten Aron

Tilskud: 400.000 kr.

Link: https://www.sejlmedaron.dk/

Skonnerten Aron stod overfor et salg. Gorm Bødker og Helene Moodie ville gerne drive skibet videre. Det ville de dels for at bevare skibet og kulturarven, dels for at fastholde og skabe job. De tilbyder togter af forskellig varighed rundt i især det sydfynske øhav. På togterne deltager gæsterne i alle opgaver ombord, sejlsætning, manøvrer, madlavning og lettere rengøring.

Desuden undervises i maritime håndværk og maritim kulturarv. Det fremhæves, at skonnerten Aron kan tilbyde en attraktiv ferieform for både familier, vennegrupper og enlige rejsende, der peger ind i tidens tendenser. Ombord vil man finde nærvær, tid til fordybelse, men også fællesskab og store naturoplevelser. Endelig er der etableret samarbejde med lokale fødevareproducenter.