Danadynamics

Projekt: Danadynamics

Tilskud: 600.000 kr. (to projekter)

Link: https://danadynamics.com/

DanaDynamics vil udvikle en drone til miljøovervågning, der effektiviserer den dataindsamling, der bruges i arbejdet med at forbedre vandmiljøet. Dronen skal indsamle forskellige data samtidigt. Den automatiserer vandprøvetagning, sigtdybde og indsamling af bundprøver og leverer korrekte dataformater til videre bearbejdning og forskning.

Et fleksibelt design sikrer, at den danske drone kan benyttes som platform til løsning af en lang række miljøopgaver indenfor EU. Ønsket er, at Danmark som søfartsnation skal være med helt fremme på det maritime dronemarked. Projektet følges tæt af bl.a. Miljøstyrelsen og SDU. Virksomheden er optaget i Odense Robotics Startup. Tidligere er støttet en drone til kystopmåling.