Ådalscenen

Projekt: Adalscenen

Tilskud: 400.000 kr.

Link: https://aadalscenen.dk/

Gislev Børneskov blev etableret for 20 år siden som undervisningsskov af børn fra daginstitutioner og skoleelever i kommunen. Området blev beplantet med 52 forskellige typiske danske træsorter. Siden voksede skoven til, men er nu udtyndet ved hjælp af frivillig arbejdskraft, og det har givet plads til en mere tidssvarende og hensigtsmæssig udnyttelse af den centrale placering i byen.

I samarbejde med kommunen og en landskabsarkitekt udarbejdede byens borgere en helhedsplan for området og med den har man skabt et fyrtårn, der er blevet et symbol for, hvad fællesskabet kan.

Der er etableret en fantastisk scene og et madpakkehus, som er bygget op omkring et udsigtstårn, der er en del af et vindmølletårn, og det står nu som et vartegn for byen. Gennem årene har der været mange forskellige arrange¬menter i skoven, fx har Gislev Musik Festival tiltrukket mere end 2000 gæster og omkring 40 lokale bands, musikere og kor. Og byens borgere har haft deres færden i Børneskoven. Nu har de fået meget flotte faciliteter