Bådebyggeriet

Projekt: Bådebyggeriet

Tilskud: 250.000 kr.

Link: https://baadebyggeriet.dk/

Det nedlagte bådebyggeri i Dyreborg er blevet omdannet til café, butik, koncertlokale og kreativt værksted for kunst- og husflidsarbejde. Ved strandarealet overfor genskabes bådebyggerbroen i et sideløbende projekt (’Blå Dannelse’), som en offentlig tilgængelig fælles aktivitetsbro for joller, kajakker, SUP Boards, snorkel- og krible-krable udstyr for børn. LAG SØM har støttet ændringen af bådeværkstedet, der ombygges til oprindelig arkitektur.

Facader og tag renoveres og der tilbygges køkken og toiletter. 7 parkeringspladser indrettes ved eksisterende ind- og udkørsler og træterrasse etableres. Lokalt producerede fødevarer kan tilberedes og serveres side om side med formidling af kystkulturhistorien. Det kreative og kunstneriske miljø, som kendetegner Sydfyn styrkes. Nye maritime fritids- og foreningsaktiviteter iværksættes.

Kunstnermiljøet på Horneland inviteres som mentorer i div. workshops og får tilbud om udstilling og salg af værker.