Øhavsakademiet

Projekt: Øhavsakademiet

Tilskud: 550.000 kr.

Naturskolen Bittenhus ved Nakkebølle Fjord vil udvikle et Kystakademi – et formidlingscenter til gavn for bl.a. skoleelever, naturvejledere og øhavsguider. Målet er at understøtte at den forsatte udvikling af friluftsliv- og outdooraktiviteter i området går hånd i hånd med naturindsigt og hensynsfuld benyttelse af områdets natur.

Der dyrkes friluftsaktiviteter langs de fynske kyster som aldrig før. Det betyder også, at behovet for at få at oplyse/oplære fremtidens naturbrugere er stort. Man får midler til at etablere en del af projektet, nemlig en ny undervisningsbygning, der skal sikre komfortable rammer for introduktion, undervisning, fordybelse og samlingssted for de grupper, der bruger den sydfynske kystnatur og Bittenhus i særdeleshed.

Målgrupper tænkes fx at omfatte lærere, pædagoger og studerende fra de videregående uddannelser, der ønsker at bruge kystnært friluftsliv og marin natur i deres fremtidige virke, mennesker der skal have instruktøruddannelse, besøgende lejrskoler der skal have aktive undervisningsforløb og blive klogere på Øhavets natur, og borgere der enten på egen hånd eller via deres foreninger ønsker at få information og inspiration.