Outdoorcenter Lærkedal

Projekt: Outdoorcenter Lærkedal

Tilskud: 300.000 kr.

Link: Se mere på Naturstyrelsens hjemmeside

Lærkedal forvaltes af Naturstyrelsen og ligger vest for Nr. Broby. Her har der i 30 år været en lejr- og naturskole med sovesale indrettet i de gamle driftsbygninger og med møderum i et ældre blokhus.. Da driftsbygninger var i dårlig forfatning, blev de revet ned i 2018.

Der har efterfølgende været nedsat en planlægningsgruppe med repræsentanter for Trente Mølle, Faaborg-Midtfyn Kommune, Broby Lokalråd, Broby Sportsefterskole og Naturstyrelsen Fyn for at udarbejde et skitseprojekt til et nyt og mere tidssvarende center på Lærkedal. Det overordnede formål med skitseprojektet er at skabe et outdoorcenter, hvor især større grupper som børnehaver og skoleklasser men også andre besøgende kan få naturformidling og afprøve overnatning i naturen under simple former.

Lærkedal omfatter 53 ha bestående af en mosaik af åbne bakker og skovholme og med adgang hele døgnet og hele året. Der er på stedet en gul vandrerute og en disc golfbane. Lærkedal har derfor har unikke rammer til at blive et grønt