Nordic Performance Art

Projekt: Nordic Performance Art

Tilskud: 555.000 kr.

Link: Nordic Performance Art

Nordic Performance Art vil skabe Carls Camino (CC), som er en musikdramatisk lydvandring i den fri natur omkring Carl Nielsens Barndomshjem, og de steder han færdedes hele sit liv, og hvor hans kærlighed til den fynske natur blev grundlagt. Caminoen er 110 km og opdelt i tre livskapitler: Barndom, ungdom og voksenliv.

Med afsæt i hans erindringsbog Min Fynske Barndom, dagbogscitater samt brevudvekslinger med hans hustru billedhuggeren Anne Marie og deres børn, produceres 40 lydværker af 5-8 minutters varighed, der kan opleves på en 110 km vandringscamino ad Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Odense Kommunes (der støttes ikke poster i OK) trampestisystemer samt små landeveje.