Keramikstedet

Projekt: Keramikstedet

Tilskud: 105.000 kr.

Link: Se mere på Facebook-siden

Foreningen Keramikstedet har fået tildelt et lokale i de tidligere værftsbygninger på Frederiksø og bliver dermed en del af Frederiksø Kunst & Kultur. Keramikstedet Svendborg er organiseret som en forening, der har til formål at gøre keramik tilgængelig for alle i Svendborg. Derudover skal foreningens lokaler danne ramme for kurser og undervisning, som selvstændige keramikere vil kunne udbyde på stedet.

Værkstedsudgifter og undervisningslønninger dækkes af indtjening på brugerbetaling, kurser og undervisning. Foreningen vil stå for værkstedets daglige drift og økonomi. Tre lokale keramikerne er drivkræfterne bag projektet. Keramikstedet Svendborg vil gerne tilbyde et værksted med udstyr til hele processen i arbejdet med ler, herunder fx ovn til brænding. Herudover også kurser udbudt af selvstændige keramikere, og tillige et udstillingsområde.

Keramikstedet skal være både et kreativt udfoldelsesrum og et socialt mødested, hvor turister og andre interesserede kan komme ind fra gaden og opleve stemningen.