Nyt

’Blå Støttepunkter’ er topmoderne shelterpladser, som i kombination med kommercielle udbydere rundt om Fyn skaber et bånd af kystnære opholds- og overnatningsmuligheder for hver syv kilometer.

De blå støttepunkter er designet til at udvide outdoorsæsonen langs kysten og giver mulighed for at dyrke maritimt friluftsliv og udvikle den kommercielle naturturisme. Pladserne vil alt efter de enkelte lokaliteter bestå af sheltere, muldtoiletbygning, sauna, bålplads m.v. Shelterne har mellem 2-11 sovepladser og projektgruppen forventer at op¬sætte ca. 80 sheltere fordelt på 35 pladser. Pladser bliver placeret på offentlige og private arealer.

Projektet er blevet til efter inspiration fra et tidligere gennemført projekt i det Sydfynske Øhav og erfaringerne herfra viser at tilbydes de rette rammer for dyrkelse af friluftsliv, øges aktivitetsniveauet markant. Der er tale om et partnerskabsprojekt etableret på initiativ af LAG SØM og LAG MANK med Middelfart, Assens, Nordfyns, Kerteminde og Nyborg kommuner samt de lokale turistorganisationer som partnere.

Projektet er finansieret af kommunale midler, LAG SØM og LAG MANK samt Friluftsrådet og Nordea.

Tilskud: 2.500.000

Hjemmeside: https://bookenshelter.dk/