Nyheder

Pressemeddelelse

Stort set alle de nye LAGer har landet over haft første ansøgningsrunde i den nye programperiode, der løber frem til slutningen af 2027. Også LAG på Syd-, Øst og Midtfyn har nået sin allerførste deadline. Og her kan det se ud til, at man kan melde om en slags danmarksrekord. LAG SØM 2023-2027 er nemlig den LAG, der forventeligt har modtaget flest ansøgninger.

Og det var en spændt bestyrelse, der imødeså første ansøgningsfrist, hvor den spritnye strategi for første gang skulle stå sin prøve. Den gamle programperiode er afsluttet, så vi er i en ny periode, der løber frem til 2027, og dermed har vi også en ny LAG med en ny strategi. Det har naturligvis været spændende, om folk kunne se muligheder i den. Vi har et stort fokus på unge og tillige bæredygtighed. Det tænker jeg er flot imødekommet, fastslår, Inge Skelgaard, der er forperson i den nye LAG og fortsætter: Vi støtter forsat overordnet såvel almennyttige projekter i foreninger som iværksætteri og erhvervsudvikling og indenfor tre overordnede temaer: oplevelser, fremtidens jobs og fællesskaber.

Der blev søgt for lige godt 8 mio. kr. og med knapt 3,1 mio. kroner i puljen skulle der på bestyrelsesmødet forleden prioriteres. Det var en vanskelig opgave, men jeg mener, at de 11 projekter, bestyrelsen valgte at indstille, flot afspejler, hvad vi vil med den nye strategi, slutter Inge Skelgaard.

Kæmpe løft til Bovense

I Bovense ved Nyborg kan de godt begynde at glæde sig. To spændende og innovative fællesskabs- og turismeprojekter med hvert sit fokus indstilles nemlig til at modtage midler. Det kommer til at trække folk til byen, og der bliver nye muligheder for lokale borgere. Andelsgaarde er en forening, som handler på klimaog biodiversitetskrisen ved at opkøbe mindre landbrug og omlægge dem til klimavenlig grøntsagsproduktion. I Bovense vil man i forbindelse med foreningens gård her ombygge en gammel lade til et arkitektonisk smukt multifunktionelt hus, hvor der skal formidles viden om klima, natur, fødevarer og regenerative dyrkningsprincipper. Som en del af huset indrettes et træværksted, hvor der bygges og formidles med udgangspunkt i bæredygtige og genbrugte materialer. Også på Den Gamle Skole i byen bliver omdrejningspunktet bæredygtig udvikling, men centreret omkring madlavning og gastronomi.

Gymnastiksalen skal renoveres og tilføres en masseovn i midten, så man får en bæredygtig og smuk opvarmningskilde, som vil være rummets centrum. En masseovn, som kan varme rummet op året rundt til arrangementer, café, kurser og undervisning, og som samtidig vil indgå i de gastroevents, man ønsker at skabe i lokalet. Parret bag projektet har i flere år med stor succes drevet Brugbar i byen, som på grund af stor tilstrømning er vokset ud af de nuværende rammer.

På både Lydstationen i Egense, på Storm Gårdhotel i Haastrup og i Søllinge Forsamlingshus arbejder man også med oplevelsesmuligheder for både lokale borgere og turister. Aske Bode, som har været en etableret del af musikbranchen siden 2006, arbejder med kunstnere som Guldimund, Oh Land, Annika Aakjær, Bisse, Katinka, og han vil på efterspørgsel gerne udvikle lydstationen til også at omfatte glamping, så man fremadrettet vil kunne huse kunstnere, imens de skaber, skriver og indspiller deres musik. Man forstiller sig også, at kunne lave små intimkoncerter på stedet. Bag Søllinge Forsamlingshus står grundlæggere og medarrangører af AvernaX festivalen på Avernakø, og også Stormgården er man i forvejen et velkendt samlingspunkt på egnen omkring kultur- og naturevents på stedet.

Lokal fødevareproduktion er stadig et vigtigt element for LAG SØM, som det i øvrigt er det i mange LAGer landet over. I den nye strategi må det meget gerne være i et bæredygtigt perspektiv. Det imødekommer de både hos Nørre Søby Slagteren og hos Alpevej Vildtbehandling. I Nørre Søby er man godt i gang med bæredygtig omstilling. Næste store skridt er at skifte køleanlægget, der er bundet op på kølemidlet R404, hvilket har en betydelig miljøpåvirkning på grund af dets egenskaber som en potent drivhusgas. Det system skal skiftes. I Nørre Søby ved man også, at det bliver et stadig stigende krav fra kunder, at man har fokus på bæredygtighed. EcoChange har stort fokus på bæredygtighed og affald. Man vil udvikle digitale nudging-systemer til alle typer skraldespande. Det primære fokus vil være på offentligt tilgængelige skraldespande, som med få tilretninger kan få monteret og idriftsat plug and play nudging med lys, lyd og gamification.

Unge laver fællesskaber for unge

Skab rammerne for det gode ungdomsliv på landet, og så vil de unge ofte vende tilbage, når de når den alder, hvor de selv skal stifte familie. Det er en af hovedkonklusionerne i Eva Mærsks roste Ph.d. fra 2022 om det gode ungdomsliv på landet. Det var bl.a. med baggrund i den konklusion LAG SØMs i den nye strategi satte fokus på initiativer, hvor unge skaber fællesskaber for og med unge. Det blev imødekommet i flere ansøgninger.

Thurøsund Spejdercenter ønsker at udvide mulighederne for oplevelser og læring på vandet til endnu flere børn og unge. Deres ambition er at blive CO2

-neutrale inden 2030 og samtidig være en aktiv drivkraft for at skubbe det maritime miljø i en mere bæredygtig retning. Man vil elektrificere en jolle. Projektet drives af en gruppe unge frivillige, som brænder for at gøre en forskel. Harders Konsulatet er Spillestedet Harders kulturbar- og café, som siden 2021 har fungeret som scene for lyrik, lyd, kunst og musik. Nu vil foreningen Rytmisk Råstof genopfinde stedet som et kulturhus for unge, hvor musik, kunst og kultur smelter sammen.

De unge inviteres til et open call/dialogmøder, hvor man vil facilitere og invitere til, at de kan tænke stort og bredt i forhold til kulturelle aktiviteter i huset, aktiviteter som de siden selv skal igangsætte og drive. Huset skal blive dét samlingssted, som de selv ønskersig. Et kulturhus, som er i bevægelse og summer af liv, og som kan være med til at gøre dét at være ung i Svendborg værdifuldt og meningsfuldt. Endelig får Tankefuld Rideklub midler til at skifte udendørsbane med fiberbund, så den igen bliver optimal til daglig ridning til afholdelse af stævner. Rideklubben har naturligt et stort ungefokus.

Kontaktoplysninger, LAG SØM:

Forperson: Inge Skelgaard, mobil: 20461278, is@ingeskelgaard.dk

Koordinator: Dorthe Toudal Simonsen, 22461490, koordinator@lag-soem.dk

Nedenfor projektgennemgang og yderligere kontaktoplysninger.

PROJEKTGENNEMGANG

Der indkom denne gang 27 ansøgninger, der samlet søgte for lige godt 8 mio.kr. og havde projektbudgetter på 22,4 mio. kr. Puljen var på knapt 3,1 mio. kroner

Thurøbund Spejdercenter

Indstilling: kr. 135.762,-

Thurøsund Spejdercenter er et sejlende spejdercenter, som gennem 50 år har organiseret aktiviteter for spejdere og andre børn med fokus på at udforske og lære om havet. Der er et dedikeret team på omkring 80 frivillige, som brænder for at give børn og unge mulighed for at opleve og lære på vandet. Man ønsker at udvide mulighederne for oplevelser og læring på vandet til endnu flere børn og unge. Deres ambition er at blive CO2 -neutrale inden 2030 og samtidig være en aktiv drivkraft for at skubbe det maritime miljø i en mere bæredygtig retning. For at gå i spidsen for den grønne udvikling vil man elektrificere en jolle, som vil kunne bruges af spejdere og skolebørn til at udforske og opleve det sydfynske øhav. Projektet drives af en gruppe unge frivillige, der brænder for at gøre en forskel. Foreningen ønsker at engagere og inspirere andre unge til at tage del i bæredygtige aktiviteter og bidrage til den grønne udvikling. Projektet vil ikke kun give unge medlemmer mulighed for at deltage i spændende sejladser og udforske den smukke natur, men også skabe en platform for ung-til-ung læring og engagement i bæredygtighed.
Kontakt: Daniel Lilja Frykman, tlf. 26110770

Andelsgaarde

Indstilling: Kr. 600.000,-

Andelsgaarde er en forening, som handler på klima- og biodiversitetskrisen ved at opkøbe mindre landbrug og omlægge dem til klimavenlig grøntsagsproduktion og forskellige biodiversitetstiltag i samarbejde med de lokalsamfund, hvor gårdene ligger. I Bovense vil man ombygge en gammel lade til et multifunktionelt forsamlingshus, hvor der skal formidles viden om klima, natur, fødevarer og regenerative dyrkningsprincipper. Som en del af huset indrettes et træværksted, hvor der bygges og formidles med udgangspunkt i bæredygtige og genbrugte materialer. Forsamlingshuset skal danne forbillede for, hvordan udtjente landejendomme kan genanvendes i udviklingen mod et bæredygtigt landbrugssamfund med lokalt fællesskab, trivsel og engagement. Det Regenerative Forsamlingshus kunne blive centrum for al social aktivitet på gården, lige fra markvandringer til køkkenhavekurser, træpodningsworkshops og høstfester. Træværkstedet vil gøre det muligt for Spaanbrogård at tilbyde undervisningsforløb til lokale skoler, hvor børn og unge får lov at arbejde med træ, samtidig med at de lærer om bæredygtigt byggeri og jordbrug.
Kontakt: Jacob Westergaard Madsen, tlf. 29424155

Rosendahl Jacobsen Holding/Bovense Gamle Skole

Indstilling: Kr. 295.757,-

I 1964 blev den sidste armbøjning taget i gymnastiksalen ved Bovense skole. Skolen lukkede og siden er bygningen gået i forfald. Projektholdere købte i 2022 den gamle skolebygning i Bovense med en vision om at genskabe et livligt miljø omkring de unikke rammer frem for at nedrive og opbygge på ny. Omdrejningspunktet for visionen er bæredygtig udvikling og lokal forankring centreret omkring madlavning og gastronomi. Gymnastiksalen skal være et samlingspunkt for madinteresserede børn og voksne. Gymnastiksalen skal beholde sin form; et stort gulvareal med højt til loftet. Lokalet tilføres en masseovn i midten, så man får en bæredygtig og smuk opvarmningskilde, som vil være rummets centrum. En masseovn, som kan varme rummet op året rundt til arrangementer, café, kurser og undervisning, og som samtidig vil indgå i de gastroevents, man ønsker at skabe i lokalet. Masseovnen fungerer nemlig også som bageovn, hvorfra man – kombineret med et komfur – kan skabe madoplevelser med relativt få remedier. Projektholder har bl.a. skabt Aro, der forleden modtog en Michelinstjerne.
Kontakt: Nini Kirkemoe, tlf. 26172330

Nørre Søby Slagteren

Indstilling: 400.000,-

Hos Nørre Søby Slagteren vil man fokusere på en mere bæredygtig grøn produktion, og har allerede taget tiltag i den retning med nyt solcelleanlæg, luft-til-luft pumper og en ny energieffektiv varmtvandsbeholder. Det næste store skridt er at skifte køleanlægget, der er bundet op på kølemidlet R404, hvilket har en betydelig miljøpåvirkning på grund af dets egenskaber som en potent drivhusgas. De skadelige virkninger af R404 har resulteret i en global indsats for at reducere og eliminere anvendelsen. Virksomheden har deltaget i et forløb om Grøn Cirkulær Omstilling (GCO), der sigter mod at styrke virksomheders grønne udvikling. Virksomheden vil gerne udvide kundegrundlaget til også at omfatte flere hotelkæder, og her er det et fundamentalt krav, at man som underleverandør arbejder med bæredygtighed. Endelig ser man det som en konkurrenceparameter i tiltrækningen af dygtig arbejdskraft, at man er med langt fremme ift. den grønne agenda.
Kontakt: Ronni Black Nielsen, tlf. 21682021

Stormgården Udlejning

Indstilling: 453.940,-

Virksomheden Stormgaarden Udlejning, som har til huse på den idylliske hovedgård Stormgården i ‘bjerglandsbyen’ Haastrup, har planer om at benytte gårdens unikke placering midt i de sydfynske alper og dens særlige kulturhistorie til at skabe Stormgården Gårdhotel – et turismeinitiativ, der består af ferieudlejning og hoteldrift kombineret med ’oplevelsespakker’ udformet i samspil med egnens stærkeste turist-, kultur- og naturaktører. Stormgårdens status som en af landets sjældent velbevarede, firlængede fredede hovedgårde danner en optimal ramme om og udgangspunkt for at tiltrække turister – særligt de natur- og kulturinteresserede. Dette harmonerer rigtigt godt med den øgede turismeefterspørgsel på netop denne type turisme, som både Faaborg Midtfyn Kommune, turismeorganisationen og øvrige aktører på området melder om. Man vil ombygge og indrette gårdens tidligere hestestalde til unikke overnatningsenheder og skabe en ekstraordinær ramme for afholdelse af ferier, events og lign. i den historiske og autentiske bygning og tilhørende arealer. Stormgården er i forvejen et velkendt samlingspunkt på egnen, da den lokale forening STORM afholder kultur- og naturevents på stedet.
Kontakt: Peter Stovgaard-Hansen, tlf. 61694691

Aske Bode, Lydstationen

Indstilling: kr. 75.000,-

Lydstationen er et professionelt lydstudie ejet af producer, komponist, sangskriver og musiker, Aske Bode. På baggrund af egne erfaringer med musikbranchens udbud og efterspørgsel og på opfordring af forskellige kunstnere såvel som bookere og pladeselskaber, vil man gerne udvikle lydstationen til også at omfatte glamping, så man fremadrettet vil kunne huse kunstnere, imens de skaber, skriver og indspiller deres musik i det tilhørende professionelle lydstudie. Ønsket er desuden at kunne invitere til mindre events og koncertarrangementer særligt henvendt til lokale og turister, som skal kunne give unikke kulturelle oplevelser og indblik i kunstnernes proces. Udover at fungere som lydstudie, tilbydes workshops til unge, som er interesserede i musik- og lydproduktion, og Aske har løbende praktikanter fra området. Man vil gerne skabe et produktionsfællesskab, hvor kreative sjæle kan samles og producere nyt i fællesskab og har allerede nu en del henvendelser fra forskellige unge i lokalområdet (både hjemmeboende og fra efterskole), der ønsker at sidde med eller at hjælpe til i studiet, og det har de fået lov til. Ansøger skriver, at det er en utilsigtet bonus, man meget gerne vil dyrke og understøtte endnu mere i forbindelse med udviklingen af Lydstationen.
Kontakt: Aske Bode, tlf. 22940935

Søllinge Forsamlingshus

Indstilling: kr. 247.972,-

Projektholdere har købt Søllinge Forsamlingshus og vil skabe et moderne og stemningsfyldt multifunktionelt hus, som både kan facilitere erhvervsmøder, kurser, workshops, popup kontormiljø med netværksmuligheder, foredrag, cafe, foto- og filmstudie, overnatning samt festarrangementer, koncertoplevelser, sociale fællesspisninger for nær- og lokalsamfundet, samt en åben have til leg og glæde for landsbylivet. Man vil støtte lokale initiativer i huset, som er økonomisk støttet af husets udlejningsvirksomhed. Det er vigtigt for omdrejningspunkt at skabe et sted for landsbyen. Landsbyen efterspørger et samlingspunkt i Søllinge, som imødekommes med bl.a. en nyetableret cafe der har afgang til stor terrasse og den blomstrende have. Her kan nærområdet mødes og deltage i aktiviteter som fællesspisning og bruge lokalerne til deres forskellige arrangementer og foreningsliv.
Kontakt: Charlotte Rahr Mortensen, tlf. 22445455

Rytmisk Råstof

Indstilling: kr. 571.500,-

Harders Konsulatet er Spillestedet Harders kulturbar- og café, der siden 2021 har fungeret som scene for lyrik, lyd, kunst og musik. Nu vil man genopfinde det som et kulturhus for unge, hvor musik, kunst og kultur smelter sammen og skabe fællesskabsfremmende aktiviteter for Svendborgs ungdom. Konkret gennemføres en rekrutteringskampagne både digitalt og analogt med flyers og plakater, hvor man bl.a. tager ud på gymnasier og ungdomsuddannelser. De unge inviteres til et open call/dialogmøder, hvor man vil facilitere og invitere til, at de kan tænke stort og bredt i forhold til kulturelle aktiviteter i huset, aktiviteter som de selv skal igangsætte og drive. Huset skal blive det samlingssted og det kulturhus, som de selv ønsker sig. Et sted, hvor unge kan komme og være og have et frirum sammen med hinanden. Et kulturhus, som er i bevægelse og summer af liv, og som kan være med til at gøre dét at være ung i Svendborg værdifuldt og meningsfuldt. Unge skal lære af og med andre unge. Absalon på Vesterbro er inspiratorer.
Kontakt: Jeppe Skjold, tlf. 62213090

Tankefuld Rideklub

Indstilling: kr. 153.750,-.

Tankefuld rideklub er inde i en god og positiv udvikling med støt stigende aktiviteter. Alene undervisningstimerne er steget med over 50% i de sidste 5 år. Rideklubben har en utidssvarende og meget gammel udendørsridebane, som pga. dens størrelse, bundens tilstand (grus og opfyldning) ikke længere er optimal til hverken daglig ridning eller er brugbar til afholdelse af stævner. Man ønsker 2 nye udendørsbaner, som skal anlægges på den eksisterende bane samt på et areal imellem de 2 ridehaller. Udendørsbanerne skal anlægges med fiberbund, som er en blanding af kvartssand og fibre/filt, som giver en fjedrende effekt. Rideklubben har naturligt et stort ungefokus (de fleste medlemmer er under 18). De unge medlemmer fra 13 år bliver opfordret til at melde sig som junior-repræsentanter i rideklubben. Dette indebærer, at man hjælper til ved deres daglige undervisning – og målet er på sigt, at man fx kan få sit eget hold, som ridelærer og stå for afvikling af aktiviteter.
Kontakt: Vivi Dreyer Rindebæk, tlf. 41588061

Alpevej Vildtbehandling

Indstilling: kr. 97.500,-

Alpevej Vildtbehandling er en slagterivirksomhed, som har været igennem støt udvikling siden virksomheden blev etableret i 2006. De seneste år er aktiviteten i virksomheden steget markant. Væksten i virksomheden betyder, at kapacitetsbegrænsningerne bliver tydeligere og flaskehalsproblemstillinger opstår især i højsæsonen, hvor både fuglevildt og klovbærende vildt strømmer til fra hele øen. Samtidig arbejdes der løbende med udvikling af virksomheden i flere retninger herunder forædling af færdigvarer, optimering af slagteriaffaldets anvendelse og energioptimering. Alpevej Vildtbehandling er en lokal virksomhed med stor lokal forankring dels via underleverandører fra det meste af det fynske jagtrevir, men i høj grad også private kunder, restaurationer og lokale samarbejdspartnere. Man deltager også i stigende grad i mad-events, hvor gæster bliver præsenteret for lokale fødevarer og gode idéer til madlavningen. Den positive udvikling har blandt skabt et behov for at udvide lagerkapaciteten på frost som den mest aktuelle udfordring. Frostlagerkapaciteten er allerede for lille til den eksisterende produktion og for at opnå tilstrækkeligt med frostkapacitet har virksomheden derfor været tvunget til at leje lagerplads andre steder. Dette har både fordyret produktionen, været tidskrævende, uhensigtsmæssigt rent logistisk og desværre også bragt virksomheden længere væk fra den bæredygtige udvikling, som virksomheden i øvrigt bestræber sig på at følge.
Kontakt: Jesper Bruus, tlf. 20835896

EcoChange

Indstilling: kr. 52.667,-

EcoChange vil udvikle et digitalt produkt, der kan indsamle data om folks adfærd, når de sorterer affald i det offentlige rum. De data skal anvendes til at udvikle et nudgingsystem, som kan ændre folks adfærd, så de bliver bedre til at sortere rigtigt. Det skal være sjovt og spændende at sortere rigtigt, men også en forretningsmæssig gevinst for ejerne af skraldespandene. Man vil udvikle digitale nudging-systemer til alle typer skraldespande. Det primære fokus vil være på offentligt tilgængelige skraldespande, som med få tilretninger kan få monteret og idriftsat plug and play nudging med lys, lyd og gamification, herunder opsamling af data som renhed og mængder af de sorterede affaldstyper. Virksomheden var i 2022 nomineret til SDG Tech Awards (Nordens største awardshow med bæredygtighed i fokus, hylder start-ups, der brænder for bæredygtig innovativ teknologi). Virksomheden udbyder også webinarer fx om adfærd, nudging og fremtidens tendenser inden for affaldssortering.
Kontakt: Camilla Uttenthal, tlf. 53522535